Privacyverklaring

Bean Supply, gevestigd aan de Dorpsstraat 33, 1688 CB te Nibbixwoud, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Jouw persoonsgegevens worden door Bean Supply verwerkt wanneer u gebruik maakt van de leveringen van Bean Supply en/of wanneer u uw gegevens zelf verstrekt aan Bean Supply

Wat zijn persoonsgegevens en wat houden ze in?
Persoonsgegevens zijn gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Gegevens die bij u als persoon horen.

Waar gebruikt Bean Supply uw gegevens voor?
Bean Supply verwerkt en bewaart uw persoonlijke voor de volgende doelen:

·       om u te informeren over uw bestelling, het verloop ervan en wijzigingen binnen uw bestelling.

·       om u de mogelijkheid te bieden een account te maken wanneer u een reactie plaatst of contact wilt opzoeken met Bean Supply volgens het contactformulier.

·       De bestelde producten leveren aan uw adres.

·       Het kunnen opsturen van de factuur of rekening.

Welke gegevens verwerkt Bean Supply ?
Bean Supply verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

·       voor- en achternaam,
·       adresgegevens,
·       Telefoonnummer,
·       emailadres,
·       bankrekeningnummer
Additioneel worden gegevens verwerkt die u aan Bean Supply verstrekt en strikt noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering.

Persoonsgegevens aan derden.
Bean Supply verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zoals aan de koeriersdiensten die uw bestelling bij u afleveren.

Verwerkt Bean Supply bijzonder en / of gevoelige persoonsgegevens? 
Bean Supply Verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Bean supply gaat voorzichtig en bedachtzaam om met uw persoonlijke gegevens. Als u het idee heeft dat Bean Supply niet correct omgaat met de door u verstrekte gegevens neem dan direct contact op via info@beansupply.nl. Wij zullen u zo snel mogelijk beantwoorden en uw gegevens corrigeren, verwijderen of uw klacht in behandeling nemen.

Links
Op de website van Bean Supply kunnen links worden aangegeven naar andere websites. Bean Supply is geheel niet verantwoordelijk voor de inhoud van de privacybescherming van deze websites en adviseert u dan ook altijd om de privacyverklaring van de betreffende website goed door te lezen! 

Het Recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, aanpassen en/of verwijderen.
Persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt aan Bean Supply kunt u laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is uw recht om te achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar deze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan worden hersteld of verwijderd. U kunt zich ten alle tijden beroepen op uw recht van verzet. Het recht van verzet houdt in dat u als betrokkene of gemachitgde een verzoek kunt doen tot het beaindigen van de gegevensverwerking. U dient dit door middel van een brief te doen die is voorzien van een geldig legitimatiebwijs (omschreven in artikel 1 van de WID).

 

Contactgegevens:

Bean Supply
Dorpsstraat 33
1688 CB Nibbixwoud
+31 6 53575650

info@beansupply.nl