Disclaimer

DISCLAIMER WWW.BEANSUPPLY.NL

Bean Supply (KVKnr.: 72193743), hierna te noemen Bean Supply, verleent u bij deze toegang tot de website https://www.beansupply.nl  en nodigt u uit het aangebodene op de website te kopen.

Bean Supply behoudt het recht om op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te doen. Tenzij het Privacy verklaring gerelateerd is of bij wet vastgelegd.

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEAN SUPPLY

Bean Supply zet zich in om de inhoud van de Website zo actueel mogelijk te houden en/of delen aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is op de website.

 

De materialen en producten op de Website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en producten kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van Bean Supply.

 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over materialen en producten op de Website geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bean Supply. Voor op de Website gezette links naar andere websites of diensten van derden kan Bean Supply voor de inhoud van deze andere websites of diensten nooit aansprakelijk voor worden gehouden.

 

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en teksten op de website liggen bij Bean Supply.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bean Supply, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.